Framtidstro

Foto: nils-olof.larsson@hyresgastforeningen.se

Folkhögskoleutbildning

Till våra blanketter

Sångledarkurs
-träna svenska med sång

Du som  vill bli ledare för en sånggrupp där svenska tränas genom sång. Välkommen till vår utbildning som startar 26 september och följs av 3 workshops tillfällen ute på olika mötesplatser i Borås.Tillsammans med kursledarna Anders Andersson och Jan Mattson som skrivit materialet "Sjung språket!" kommer vi att sjunga och arbeta oss igenom materialet och musikappen "We are voice" , samt ge teknik och metodstöd för att leda en språkintegrerad sånggrupp.


Mer information

Vid frågor kontakta Charlotte Brorsson Trell, 073-8415717Allmän kurs, grundskolenivå

Du som vill läsa in eller komplettera grundskoleutbildning, för att få behörighet att studera vidare på gymnasienivå. 


Beroende på tidigare studier och studietakt har Du möjlighet att läsa 1-2 år för omdöme motsvarande grundskolan. 


Denna kurs riktar sig till alla, över 18 år, som inte har en svensk grundskolebehörighet och syftar till att öka kunskaperna i allmänna ämnen så som svenska, samhälle, historia, geografi, religion, matematik, naturorientering och engelska.


Arbetssättet är öppet och demokratiskt. Vi varvar teori med diskussioner, studiebesök och egna erfarenheter.

Förkunskaper: SFI-D nivå eller motsvarande. Studiernas längd är beroende på din utbildningsbakgrund och studietakt, studierna bedrivs på svenska.


Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri, men Du betalar 1000 kr första terminen och 700 kr övriga terminer för arbetsmaterial, lån av dator, studiebesök och förmiddagskaffe/te.
Läroböcker kostar upp till 1 000 kr per läsår.

Kursen ger rätt att söka studiemedel hos CSN.

Allmän kurs, gymnasienivå

På Allmän kurs kan Du som saknar gymnasiebetyg studera och få
behörighet att söka till yrkeshögskola eller högskola.
Den här kursen är ett alternativ till gymnasieskola eller Komvux.


Vi gör en individuell planering utifrån dina tidigare betyg över vad det är Du behöver studera för att uppnå behörighet till yrkeshögskola eller högskola. Studierna är på heltid.


Förkunskaper: Behöriga att påbörja kursen är de som har en avklarad och godkänd grundskola och har fyllt 18 år.


Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri, men Du betalar 1 900 kr/läsår för arbetsmaterial, tillgång till låneböcker, lånedator, studiebesök och förmiddags kaffe/te. 
Läroböcker att köpa kostar upp till 1 000 kr per läsår.
Kursen ger rätt att söka studiemedel hos CSN.

Särskild kurs, kör&världsmusik

Syftet är att ge deltagarna möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i världsmusik och körsång. Det ger deltagarna möjlighet att medverka i och påverka det lokala kulturlivet och genom det verka för integration. Samtidigt ger detta deltagarna ökad självkänsla, bättre hälsa och bidra till det livslånga lärandet.


Efter kursen ska deltagaren
- Ha fått ökade kunskaper i gehör och musikteori
- Ha fått ökad kännedom om sin egen röst och hur man tränar och använder rösten så att den håller hela livet både i tal och sång
- Ha ökat sin repertoarkännedom vad gäller världsmusik och sin kunskap om körsång
- Ha ökat sin förmåga att påverka och delta i det lokala kulturlivet och man genom musiken kan verka för integration

Läs kursplanen genom att ladda ner en pdf här!

Förkunskaper: Deltagaren behöver tillgång till dator och internet

och ha grundläggande datorvana.


Ekonomi: Ingen avgift. Inget inträdesprov.