Ambition

Foto: nils-olof.larsson@hyresgastforeningen.se

Uppdragsutbildning

Borås folkhögskola tar gärna långa eller korta uppdrag där avsikten är att verka för ökad bildning och utbildning, främja demokratisk, etnisk och kulturell mångfald inom ideella, offentliga och privata sektorn.


Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans finner en lösning och skräddarsyr både längre och kortare uppdrag efter Ert behov.

Hör av dig idag

Foto: nils-olof.larsson@hyresgastforeningen.se