Framtidstro

Foto: nils-olof.larsson@hyresgastforeningen.se

Folkhögskoleutbildning

Till våra blanketter

Allmän kurs, grundskolenivå

Du som vill läsa in eller komplettera grundskoleutbildning, för att få behörighet att studera vidare på gymnasienivå. 


Beroende på tidigare studier och studietakt har Du möjlighet att läsa 1-2 år för omdöme motsvarande grundskolan. 


Denna kurs riktar sig till alla, över 18 år, som inte har en svensk grundskolebehörighet och syftar till att öka kunskaperna i allmänna ämnen så som svenska, samhälle, historia, geografi, religion, matematik, naturorientering och engelska.


Arbetssättet är öppet och demokratiskt. Vi varvar teori med diskussioner, studiebesök och egna erfarenheter.

Förkunskaper: SFI-D nivå eller motsvarande. Studiernas längd är beroende på din utbildningsbakgrund och studietakt, studierna bedrivs på svenska.


Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri, men Du betalar 1000 kr första terminen och 700 kr övriga terminer för arbetsmaterial, lån av dator, studiebesök och förmiddagskaffe/te.
Läroböcker kostar upp till 1 000 kr per läsår.

Kursen ger rätt att söka studiemedel hos CSN.

Allmän kurs, gymnasienivå

På Allmän kurs kan Du som saknar gymnasiebetyg studera och få
behörighet att söka till yrkeshögskola eller högskola.
Den här kursen är ett alternativ till gymnasieskola eller Komvux.


Vi gör en individuell planering utifrån dina tidigare betyg över vad det är Du behöver studera för att uppnå behörighet till yrkeshögskola eller högskola. Studierna är på heltid.


Förkunskaper: Behöriga att påbörja kursen är de som har en avklarad och godkänd grundskola och har fyllt 18 år.


Ekonomi: Undervisningen är kostnadsfri, men Du betalar 1 900 kr/läsår för arbetsmaterial, tillgång till låneböcker, lånedator, studiebesök och förmiddags kaffe/te. 
Läroböcker att köpa kostar upp till 1 000 kr per läsår.
Kursen ger rätt att söka studiemedel hos CSN.