GDPR / integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på Borås Folkhögskola
(Gäller från och med 25 maj 2018.)

Skolan värnar om din personliga integritet. Du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan förbindas
med en fysisk person. Det är viktigt för Borås Folkhögskola att alla som studerar och arbetar på skolan känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR). Den
reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. GDPR förhindrar att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av personuppgifter.

Borås Folkhögskola ansvarar för de uppgifter vi lagrar.
Skolans egna GDPR-dokument berättar hur skolan samlar in och använder eventuell personlig information. För att läsa hela policyn, klicka på länken på denna sida som länkar till policyn (pdf).

Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss
på:
info@borasfhsk.se eller telefon 033 12 52 00

Integritetspolicyn i sin helhet (pdf)