Ambition

Foto: nils-olof.larsson@hyresgastforeningen.se

Uppdragsutbildning

Borås folkhögskola tar gärna långa eller korta uppdrag där avsikten är att verka för ökad bildning och utbildning, främja demokratisk, etnisk och kulturell mångfald inom ideella, offentliga och privata sektorn.

 

Vi erbjuder kursen "Du och ditt liv" som är en del av "Nästa steg"
inom projektet Helhetslyftet, delfinansierat av EU.
Verksamhetslokalen finns på Billdalsgatan 12, Norrby.

 

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans finner en lösning och skräddarsyr både längre och kortare uppdrag efter Ert behov.

Broschyr Hör av dig idag

Foto: nils-olof.larsson@hyresgastforeningen.se